Pietro Sabatelli - Jalousie 2014

jalousie

2014 / iron 80 x 80 x 10cm